Nowe przepisy dotyczące elektrowni wiatrowych

A A A

Z dniem 16.7.2016 r. weszła w życie uchwalona 20.5.2016 r. ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. poz. 961).

Nowe przepisy wprowadzają m.in. konieczność uwzględniania elektrowni wiatrowych w miejscowych planach zagospodarowania, minimalną odległość wiatraków od zabudowań mieszkalnych oraz nową definicję elektrowni wiatrowej (co w istotny sposób wpłynie na wysokość podatku od nieruchomości). Uchwalony projekt przewiduje także możliwość nakazania rozbiórki przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego wybudowanej części obiektu budowlanego w przypadku nieuzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, na koszt inwestora, chyba że inwestor uzyska – w terminie roku od dnia utraty mocy pozwolenia na budowę – nowe pozwolenie na budowę dotyczące tej elektrowni. Ponadto, jedna z wprowadzonych do projektu ustawy poprawek przewiduje w ciągu 3 lat od wejścia w życie nowych przepisów możliwość prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy w oparciu o dotychczasowe przepisy, o ile postępowanie zostało rozpoczęte przed wejściem w życie ustawy.

dr Radosław L. Kwaśnicki
radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner Zarządzający)

Piotr Letolc
adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska
aplikant radcowski, Kancelaria RKKW

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowe przepisy dotyczące elektrowni wiatrowych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny