Ministerstwo Finansów pracuje nad tzw. exit tax

A A A

Ministerstwo Finansów pracuje nad implementacją dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12.7.2016 r., ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (dyrektywa ATAD)1.

 

Celem przyjęcia tego aktu było ograniczenie zjawiska optymalizacji podatkowej opartego na transferze zysków do państw o bardziej korzystnym dla podatnika systemie podatkowym niż ten w kraju jego rezydencji podatkowej. W rezultacie, jak przewiduje preambuła dyrektywy ATAD, ma to służyć zapewnieniu temu, aby podatki były płacone w kraju, w którym są generowane zyski.

W założeniach exit tax ma oznaczać wprowadzenie do polskiego prawa instytucji opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa, stałego zakładu lub rezydencji podatkowej do innego państwa. Poprzez „niezrealizowane zyski kapitałowe” należy rozumieć utratę przez państwo, w którym podatnik miał swoją dotychczasową siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do opodatkowania dochodu powstałego przed zmianą jurysdykcji podatkowej przez podatnika. Stawka podatku dla podatników CIT ma wynosić 19% i będą nią opodatkowane powyżej określone dochody od kwoty przekraczającej 2 mln zł.

Planowane jest objęcie podatkiem także osób fizycznych i w tym zakresie podatek od wyprowadzki ma obejmować osoby, które zamieszkują kraj od co najmniej 5 lat, przy czym w tym wypadku podatek objąłby nie tylko dochody związane z działalnością gospodarczą, ale także aktywa, w szczególności posiadane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe. Stawka podatku dla podatników PIT może wynosić 3% od kwoty przekraczającej 2 mln zł, a w przypadku gdy zachodzi wyłącznie możliwość oszacowania ich wartości – 19%.

 

 

 

dr Radosław L. Kwaśnicki - radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner)

Piotr Letolc - adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska - radca prawny, Kancelaria RKKW

 

 


 

 

1. Dz.Urz. L Nr 193 z 19.7.2016 r., s. 1.

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ministerstwo Finansów pracuje nad tzw. <em>exit tax</em>
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny