Koniec użytkowania wieczystego

A A A

W dniu 10.8.2018 r. Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów1.

 

 Ustawa ma na celu wsparcie użytkowników wieczystych w uzyskaniu prawa własności nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Jest to pierwszy etap rządowego planu całkowitej likwidacji użytkowania wieczystego, do którego realizacji wymagana jest jednak zgoda Komisji Europejskiej. Rozwiązanie to ma objąć ponad 2,5 mln obywateli.

 

Zgodnie z ustawą z dniem 1.1.2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa przekształci się w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z ustawą grunty zabudowane na cele mieszkaniowe to: nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. W przypadku współużytkowania wieczystego gruntu wielkość udziałów we współwłasności gruntu będzie odpowiadać wielkości udziału we współużytkowaniu wieczystym, a obiekty budowlane i urządzenia budowlane położone na gruncie staną się z dniem przekształcenia częścią składową gruntu. Obciążenia użytkowania wieczystego staną się obciążeniami nieruchomości, a obciążenia udziałów we współużytkowaniu wieczystym gruntu staną się obciążeniami udziałów we współwłasności nieruchomości. Z kolei prawa związane z użytkowaniem wieczystym przekształcą się w prawa związane z własnością nieruchomości.

Z uwagi na powyższe zmiany z początkiem 2019 r. nie będzie można ustanawiać nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe.

 

 

dr Radosław L. Kwaśnicki - radca prawny, Kancelaria RKKW (Partner)

Piotr Letolc - adwokat, Kancelaria RKKW

Maria A. Czaińska - radca prawny, Kancelaria RKKW

 


 

 

1. Dz.U. poz. 1716.

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Koniec użytkowania wieczystego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny