Monitor Prawa Handlowego | 1/2021
Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest problematyka naruszenia formy umowy spółki przy zawiązaniu spółki z o.o. Przedstawione rozważania koncentrują się wokół kwestii zawarcia umowy spółki bez wymaganej formy aktu notarialnego oraz wadliwości pełnomocnictwa przedstawiciela działającego w...
Monitor Prawa Handlowego | 1/2021
W sprawie niniejszej spór dotyczył tego, czy skarżącemu można przypisać cechy, o których mowa w art. 99 ust. 3 pkt 3 Prawa farmaceutycznego2, stanowiące – z mocy odwołującego się doń art. 104a ust. 1 pkt 1 PrFarm – przeszkodę przeniesienia zezwolenia. (…). W myśl art. 99 ust. 3 pkt 3 PrFarm...
Monitor Prawa Handlowego | 1/2021
Głównym tematem niniejszego artykułu jest kwestia ustalenia w zarysie zakresu i charakteru odpowiedzialności administracyjnej, jaką ponoszą czynni uczestnicy rynku finansowego w związku z prowadzoną działalnością. W tym celu autor przybliżył definicję i zakres pojęcia odpowiedzialności...
Monitor Prawa Handlowego | 3/2020
Na mocy ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-192 ustawodaw­ca wprowadził nową procedurę restrukturyzacyjną, której celem...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 324