Monitor Prawa Handlowego | 2/2020
Epidemia spowodowana wirusem Sars-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz związane z nią ograniczenia w przemieszczaniu się uwydatniły potrzebę wprowadzenia w Kodeksie spółek handlowych zmian dotyczących możliwości odbywania posiedzeń organów menedżerskich spółek handlowych z wykorzystaniem środków...
Monitor Prawa Handlowego | 3/2020
Na mocy ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-192 ustawodaw­ca wprowadził nową procedurę restrukturyzacyjną, której celem...
Monitor Prawa Handlowego | 2/2020
Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację przedstawionej w numerze 1/2020 problematyki realizacji międzynarodowych inwestycji budowlanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC. Zdaniem autorki istnieją dwie główne przyczyny prowadzące do rozbieżności i problemów związanych z praktycznym...
Monitor Prawa Handlowego | 3/2020
Problematyka corporate governance należy do najbardziej złożonych zagadnień prawa spółek. Przenika ona życie codzienne spółki, konflikty w niej, jej wzloty i upadki. Odżywa regularnie wraz z kolejnym skandalem na rynkach finansowych, na którym tracą majątki akcjonariusze, wierzyciele i pracownicy...
Monitor Prawa Handlowego | 3/2020
Na mocy ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-192 ustawodaw­ca wprowadził nową procedurę restrukturyzacyjną, której celem...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 311