Monitor Prawa Handlowego | 3/2019
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego uchwalona w dniu 4.7.2019 r.1 stanowi nie tylko najobszerniejszą od 3.5.2012 r. zmianę przepisów regulujących procedurę cywilną, ale i zmianę o najbardziej dogłębnym, systemowym nieraz zakresie. Podstawowym celem, jaki zakładał ustawodawca, jest...
Monitor Prawa Handlowego | 3/2019
Kwestia objęcia podmiotów świadczących wyłącznie usługę płatniczą inicjowania płatności (Payment Initiation Service – PIS) albo usługę płatniczą dostępu do informacji o rachunku (Account Information Service – AIS)1 obowiązkami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu...
Monitor Prawa Handlowego | 2/2019
Mogłoby się wydawać, że na temat interesu spółek powiedziano już wszystko, jednak korporacyjna rzeczywistość zachęca do pochylenia się nad nim raz jeszcze. Szczytowe zainteresowanie klauzulą interesu przypadło na okres po kryzysie ekonomicznym z 2008 r. Przeszło 10 lat po tamtych wydarzeniach można...
Monitor Prawa Handlowego | 1/2019
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki zawarcia umowy określonej w art. 15 KSH z funkcjonariuszem spółki ­kapitałowej wymienionym w przytoczonej regulacji. Głównym źródłem kontrowersji, które pojawiają się w praktyce na tle wspomnianego unormowania, jest przede wszystkim jego podmiotowy i...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 286