Monitor Prawa Handlowego | 3/2020
Oznaczenie szczegółowego porządku obrad jest obligatoryjnym elementem zawiadomienia lub ogłoszenia o zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu)2. Na jego podstawie wspólnik podejmuje decyzję, czy sprawy w nim wymienione są na tyle istotne, że należy wziąć udział w zgromadzeniu. W związku z tym...
Monitor Prawa Handlowego | 3/2020
Na mocy ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-192 ustawodaw­ca wprowadził nową procedurę restrukturyzacyjną, której celem...
Monitor Prawa Handlowego | 3/2020
Problematyka corporate governance należy do najbardziej złożonych zagadnień prawa spółek. Przenika ona życie codzienne spółki, konflikty w niej, jej wzloty i upadki. Odżywa regularnie wraz z kolejnym skandalem na rynkach finansowych, na którym tracą majątki akcjonariusze, wierzyciele i pracownicy...
Monitor Prawa Handlowego | 2/2020
Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację przedstawionej w numerze 1/2020 problematyki realizacji międzynarodowych inwestycji budowlanych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC. Zdaniem autorki istnieją dwie główne przyczyny prowadzące do rozbieżności i problemów związanych z praktycznym...
Monitor Prawa Handlowego | 4/2019
Druga dyrektywa w sprawie usług płatniczych (PSD2)1 otworzyła europejski rynek płatniczy na usługi świadczone przez tzw. dostawców trzecich (TPP)2. Część nowych regulacji stanowi owoc wieloletniej faktycznej działalności TPP w tym obszarze. Dotyczy to usługi inicjowania transakcji płatniczej (PIS)3...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 311