Monitor Prawa Handlowego | 4/2021
Przedmiotem publikacji są wybrane aspekty zmian w Kodeksie spółek handlowych2, mające na celu wprowadzenie do polskiego systemu prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), obejmującego regulacje relacji prywatno-prawnych między spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, w sposób...
Monitor Prawa Handlowego | 1/2021
W sprawie niniejszej spór dotyczył tego, czy skarżącemu można przypisać cechy, o których mowa w art. 99 ust. 3 pkt 3 Prawa farmaceutycznego2, stanowiące – z mocy odwołującego się doń art. 104a ust. 1 pkt 1 PrFarm – przeszkodę przeniesienia zezwolenia. (…). W myśl art. 99 ust. 3 pkt 3 PrFarm...
Monitor Prawa Handlowego | 4/2021
Celem artykułu jest analiza transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku których dochodzi do przeniesienia praw z akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do obrotu w ASO, z uwzględnieniem transakcji o charakterze...
Monitor Prawa Handlowego | 3/2021
Głównym założeniem niniejszego artykułu jest porównanie oraz ocena znowelizowanych przepisów z zakresu przygotowanej likwidacji. Wprowadzona nowelizacja budzi wiele wątpliwości pojawiających się w praktyce. Autorka porusza kilka problematycznych kwestii związanych z instytucją przygotowanej...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 343