Monitor Prawa Handlowego | 4/2019
Instytucja skargi pauliańskiej, w swym zasadniczym kształcie zrodzona ponad 2200 lat temu, zakorzeniła się głęboko w kulturze prawnej jednoczącej się współcześnie Europy kontynentalnej. Dotyczy to w pełni również Polski, w której instytucja ta przeżywa prawdziwy renesans, zarówno w sferze...
Monitor Prawa Handlowego | 1/2020
Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu ogłoszenia upadłości dłużnika skutkuje koniecznością przekazania wyegzekwowanych przez komornika sum na rachunek masy upadłości bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń i prób zaspokojenia wierzycieli czy pokrycia kosztów postępowania...
Monitor Prawa Handlowego | 4/2019
Druga dyrektywa w sprawie usług płatniczych (PSD2)1 otworzyła europejski rynek płatniczy na usługi świadczone przez tzw. dostawców trzecich (TPP)2. Część nowych regulacji stanowi owoc wieloletniej faktycznej działalności TPP w tym obszarze. Dotyczy to usługi inicjowania transakcji płatniczej (PIS)3...
Monitor Prawa Handlowego | 1/2020
Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu jest wynikający z KSH wymóg kolegialności działania rady nadzorczej w spółce akcyjnej. Wskazane zostało, jak wpływa on na sposób funkcjonowania tego organu spółki i jakie wątpliwości praktyczne może budzić. Ze względu na ramy niniejszego artykułu...
Monitor Prawa Handlowego | 1/2020
W związku z rosnącą liczbą inwestycji międzynarodowych i upowszechnieniem stosowania podczas ich realizacji warunków kontraktowych FIDIC pojawiają się liczne pytania co do prawidłowej wykładni i zastosowania postanowień umowy zawierającej te warunki. Artykuł stanowi próbę pokazania licznych...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 298