Monitor Prawa Handlowego | 4/2018
W drugiej części artykułu kontynuowana jest analiza pojęcia „papier wartościowy” w kontekście wykorzystywania, w tym oferowania do nabycia, tzw. tokenów cyfrowych (ang. digital tokens). W świetle ostatnich wypowiedzi unijnych organów nadzorczych (ang. European Supervisory Authorities – ESAs) nie...
Monitor Prawa Handlowego | 2/2019
W niniejszym artykule przedstawione zostały konsekwencje ogłoszenia upadłości strony umowy najmu oraz umowy dzierżawy. Ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe1 przewiduje odejście od „indywidualnych” zasad wykonywania zobowiązań upadłego. Co do zasady, po ogłoszeniu upadłości ich dalsze...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2019
Liczba tekstów: 279