Monitor Prawa Handlowego | 1/2022
SUMMARY Przekształcenie domu maklerskiego w bank krajowy Pakiet IFD/IFR wprowadził nowy system ostrożnościowy dla firm inwestycyjnych, które wcześniej objęte były wymogami ostrożnościowymi takimi jak instytucje kredytowe, w szczególności wynikającymi z pakietu CRD/CRR. Zgodnie ze zmienioną...
Monitor Prawa Handlowego | 1/2021
W sprawie niniejszej spór dotyczył tego, czy skarżącemu można przypisać cechy, o których mowa w art. 99 ust. 3 pkt 3 Prawa farmaceutycznego2, stanowiące – z mocy odwołującego się doń art. 104a ust. 1 pkt 1 PrFarm – przeszkodę przeniesienia zezwolenia. (…). W myśl art. 99 ust. 3 pkt 3 PrFarm...
Monitor Prawa Handlowego | 1/2022
SUMMARY Przekształcenie domu maklerskiego w bank krajowy Pakiet IFD/IFR wprowadził nowy system ostrożnościowy dla firm inwestycyjnych, które wcześniej objęte były wymogami ostrożnościowymi takimi jak instytucje kredytowe, w szczególności wynikającymi z pakietu CRD/CRR. Zgodnie ze zmienioną...
Monitor Prawa Handlowego | 1/2022
SUMMARY Instytucja skargi pauliańskiej w obrocie powszechnym i w postępowaniu upadłościowym Niniejsze opracowanie przedstawia: genezę i istotę instytucji skargi pauliańskiej, wyrosłej na żyznym gruncie starorzymskiego iuris civilis, współczesne rozumienie i stosowanie tej instytucji prawnej w...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 350