Monitor Prawa Handlowego | 3/2020
Oznaczenie szczegółowego porządku obrad jest obligatoryjnym elementem zawiadomienia lub ogłoszenia o zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu)2. Na jego podstawie wspólnik podejmuje decyzję, czy sprawy w nim wymienione są na tyle istotne, że należy wziąć udział w zgromadzeniu. W związku z tym...
Monitor Prawa Handlowego | 3/2020
Na mocy ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-192 ustawodaw­ca wprowadził nową procedurę restrukturyzacyjną, której celem...
Monitor Prawa Handlowego | 4/2020
Okres pandemii COVID-19 ma niewątpliwie wpływ na każdą sferę aktywności gospodarczej, a jej skutki mogą się aktualizować jeszcze przez wiele lat, trwale zmieniając rzeczywistość, na którą oddziałują. Nie inaczej jest w przypadku rynku kapitałowego, którego immanentną cechą powinna być...
Monitor Prawa Handlowego | 4/2020
Nowa technologia staje się współcześnie coraz powszechniej wykorzystywana, a przez to następuje jej komercjalizacja. Dynamiczny rozwój technologii stawia przed współczesną nauką prawa coraz to nowe wyzwania. Niezbędna jest zatem analiza obowiązującego w tym zakresie stanu prawnego pod kątem oceny,...
Monitor Prawa Handlowego | 4/2020
Nowa technologia staje się współcześnie coraz powszechniej wykorzystywana, a przez to następuje jej komercjalizacja. Dynamiczny rozwój technologii stawia przed współczesną nauką prawa coraz to nowe wyzwania. Niezbędna jest zatem analiza obowiązującego w tym zakresie stanu prawnego pod kątem oceny,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2020
Liczba tekstów: 317