Monitor Prawa Handlowego | 2/2021
We współczesnych wypowiedziach na temat spółki dominuje niezrozumienie jej fundamentu, jakim jest współdziałanie wspólników i wynikający stąd obowiązek ich lojalności. Tak rozumiem partnerstwo oparte na wspólnocie interesów skupionych w formie organizacyjnej pod nazwą „spółka”. Wynika to...
Monitor Prawa Handlowego | 1/2021
W sprawie niniejszej spór dotyczył tego, czy skarżącemu można przypisać cechy, o których mowa w art. 99 ust. 3 pkt 3 Prawa farmaceutycznego2, stanowiące – z mocy odwołującego się doń art. 104a ust. 1 pkt 1 PrFarm – przeszkodę przeniesienia zezwolenia. (…). W myśl art. 99 ust. 3 pkt 3 PrFarm...
Monitor Prawa Handlowego | 2/2021
Wielu uczestników rynku zdaje sobie sprawę z obowiązków notyfikacyjnych związanych z nabywaniem lub zbywaniem znacznych pakietów akcji w spółkach publicznych. Dobrze rozpoznany jest temat nabywania pośredniego, działania w porozumieniu, parkowania akcji czy przekraczania progów w wyniku zdarzeń...
Monitor Prawa Handlowego | 3/2020
Na mocy ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-192 ustawodaw­ca wprowadził nową procedurę restrukturyzacyjną, której celem...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 331