Monitor Prawa Handlowego | 3/2018
Tokeny cyfrowe wzbudzają nadal liczne kontrowersje. Najważniejsza z nich dotyczy ram prawnych ich masowego oferowania w procesie najczęściej określanym mianem ICO (ang. initial coin offering)1. Może się wydawać, że tego rodzaju procesy nie są objęte jakąkolwiek regulacją o charakterze nadzorczym....
Monitor Prawa Handlowego | 3/2018
Opracowanie dotyczy analizy kolejnego stanowiska odnośnie do rozwiązania problemu skutków naruszenia reprezentacji osób prawnych. Zagadnienie to wciąż wywołuje kontrowersje zarówno w nauce prawa cywilnego, jak i judykaturze. Autor podejmuje dogłębną polemikę z M. Wojewodą, gdyż jego koncepcja budzi,...
Monitor Prawa Handlowego | 2/2018
W ramach postępowania likwidacyjnego Kodeks spółek handlowych przyznaje prymat zaspokojeniu interesów wierzycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedną z instytucji, która została powołana przez ustawodawcę w celu możliwie najszerszej ochrony tej grupy podmiotów, jest depozyt sądowy,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2018
Liczba tekstów: 259