Monitor Prawa Handlowego | 4/2019
Instytucja skargi pauliańskiej, w swym zasadniczym kształcie zrodzona ponad 2200 lat temu, zakorzeniła się głęboko w kulturze prawnej jednoczącej się współcześnie Europy kontynentalnej. Dotyczy to w pełni również Polski, w której instytucja ta przeżywa prawdziwy renesans, zarówno w sferze...
Monitor Prawa Handlowego | 4/2019
Druga dyrektywa w sprawie usług płatniczych (PSD2)1 otworzyła europejski rynek płatniczy na usługi świadczone przez tzw. dostawców trzecich (TPP)2. Część nowych regulacji stanowi owoc wieloletniej faktycznej działalności TPP w tym obszarze. Dotyczy to usługi inicjowania transakcji płatniczej (PIS)3...
Monitor Prawa Handlowego | 4/2019
Członek zarządu lub rady nadzorczej spółki kapitałowej może sprawować swoją funkcję wbrew woli wspólników nawet kilkanaście miesięcy po wygaśnięciu kadencji. Sąd Najwyższy, w ślad za częścią doktryny, podnosi, że za koncepcją rozejścia się kadencji i mandatu przemawia interes spółki, ponieważ...
Monitor Prawa Handlowego | 4/2019
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie oraz omówienie problematyki maklerskich wzorców umów w obrocie konsumenckim na rynku kapitałowym. W ramach rozważań nad poszczególnymi wątkami pracy analizie poddane zostały m.in. następujące aspekty: pojęcie wzorców umów na gruncie cywilistyki,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2019
Liczba tekstów: 291