Monitor Prawa Handlowego | 4/2022
SUMMARY Potrzeba egzekwowania przestrzegania zasad uczciwości kupieckiej jako ratio legis legitymacji interesariuszy do zaskarżania uchwał wspólników spółek kapitałowych Przedmiotem artykułu jest analiza ratio legis uzyskania przez interesariuszy legitymacji do zaskarżania uchwał wspólników spółek...
Monitor Prawa Handlowego | 1/2021
W sprawie niniejszej spór dotyczył tego, czy skarżącemu można przypisać cechy, o których mowa w art. 99 ust. 3 pkt 3 Prawa farmaceutycznego2, stanowiące – z mocy odwołującego się doń art. 104a ust. 1 pkt 1 PrFarm – przeszkodę przeniesienia zezwolenia. (…). W myśl art. 99 ust. 3 pkt 3 PrFarm...
Monitor Prawa Handlowego | 4/2022
SUMMARY Powierzenie przez BFG wykonywania czynności banku w restrukturyzacji BFG jest uprawniony do powierzania innym bankom wykonywania czynności banków w restrukturyzacji, o których mowa w art. 5 i 6 Prawa bankowego. W istocie powierzenie to dokonuje się na podstawie umowy, którą w imieniu banku...
Monitor Prawa Handlowego | 4/2022
SUMMARY Powierzenie przez BFG wykonywania czynności banku w restrukturyzacji BFG jest uprawniony do powierzania innym bankom wykonywania czynności banków w restrukturyzacji, o których mowa w art. 5 i 6 Prawa bankowego. W istocie powierzenie to dokonuje się na podstawie umowy, którą w imieniu banku...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 368