Monitor Prawa Handlowego | 2/2019
Genezie rejestru handlowego w prawie polskim, jako instytucji prawnej zasadniczej z punktu widzenia realizacji podstawowej zasady przesądzającej o jawności i bezpieczeństwie obrotu gospodarczego czy szerzej obrotu prawnego – podobnie jak historycznemu procesowi wykształcania się konstrukcji spółki...
Monitor Prawa Handlowego | 2/2019
Mogłoby się wydawać, że na temat interesu spółek powiedziano już wszystko, jednak korporacyjna rzeczywistość zachęca do pochylenia się nad nim raz jeszcze. Szczytowe zainteresowanie klauzulą interesu przypadło na okres po kryzysie ekonomicznym z 2008 r. Przeszło 10 lat po tamtych wydarzeniach można...
Monitor Prawa Handlowego | 1/2019
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki zawarcia umowy określonej w art. 15 KSH z funkcjonariuszem spółki ­kapitałowej wymienionym w przytoczonej regulacji. Głównym źródłem kontrowersji, które pojawiają się w praktyce na tle wspomnianego unormowania, jest przede wszystkim jego podmiotowy i...
Monitor Prawa Handlowego | 4/2018
W drugiej części artykułu kontynuowana jest analiza pojęcia „papier wartościowy” w kontekście wykorzystywania, w tym oferowania do nabycia, tzw. tokenów cyfrowych (ang. digital tokens). W świetle ostatnich wypowiedzi unijnych organów nadzorczych (ang. European Supervisory Authorities – ESAs) nie...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2019
Liczba tekstów: 279