Monitor Podatkowy / Serwis MoPod

Koszty uzyskania przychodów - wybrane aspekty

Marcin Romańczuk, Wojciech Pietrasiewicz, Przemysław Skorupa, Daniel Radwański

 pod redakcją radcy prawnego Sławomira Boruca Spis treści: 1. Pojęcie kosztów uzyskania przychodu 2. Potrącalność kosztów w czasie 3. Podatek akcyzowy a koszt uzyskania przychodów 4. Prawo...

Dochody z kapitałów pieniężnych - wybrane zagadnienia

Kaja Zaremba-Jesiotr, Maria Fałowska-Kupis

Spis treści: 1. Kategorie kapitałów pieniężnych2. Odsetki od pożyczek3. Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych4. Przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach...

Łączenie spółek kapitałowych - wybrane problemy

Pod redakcją r.pr. Andrzeja Dębca

Spis treści: 1. Sukcesja podatkowa 2. Podatek dochodowy od osób prawnych 3. Podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, ewidencja podatników 4. Rachunkowe ujęcie łączenia spółek Wstęp ...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248