Monitor Podatkowy / Serwis MoPod

Koszty uzyskania przychodów - wybrane aspekty

Marcin Romańczuk, Wojciech Pietrasiewicz, Przemysław Skorupa, Daniel Radwański

 pod redakcją radcy prawnego Sławomira Boruca Spis treści: 1. Pojęcie kosztów uzyskania przychodu 2. Potrącalność kosztów w czasie 3. Podatek akcyzowy a koszt uzyskania przychodów 4. Prawo...

Dochody z kapitałów pieniężnych - wybrane zagadnienia

Kaja Zaremba-Jesiotr, Maria Fałowska-Kupis

Spis treści: 1. Kategorie kapitałów pieniężnych2. Odsetki od pożyczek3. Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych4. Przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach...

Łączenie spółek kapitałowych - wybrane problemy

Pod redakcją r.pr. Andrzeja Dębca

Spis treści: 1. Sukcesja podatkowa 2. Podatek dochodowy od osób prawnych 3. Podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, ewidencja podatników 4. Rachunkowe ujęcie łączenia spółek Wstęp ...

Opodatkowanie transakcji związanych z obrotem nieruchomościami - wybrane zagadnienia

Joanna Wierzejska, Tomasz Pabiański, Krzysztof Flis, Grzegorz Ziółkowski, Marcin Chomiuk, Krzysztof Fliszkiewicz, Katarzyna Kopczewska, Tomasz Ożdziński

Spis treści: Wybrane aspekty podatkowe finansowania inwestycjiGrzegorz Ziółkowski, Tomasz Ożdziński Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe zbywcy i metody jej ograniczaniaKrzysztof...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 12/2020
Liczba tekstów: 3120