Monitor Podatkowy / Serwis MoPod

VAT w orzecznictwie TSUE w 2014 r.

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o.

Spis treści Wstęp Świadczenie usług na rzecz zakładu będącego członkiem grupy podatkowej Zaplecze personalne i techniczne wyznacza miejsce opodatkowania. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z...

Import towarów – wybrane wątpliwości w zakresie VAT

Import towarów – wybrane wątpliwości w zakresie VAT

Anna Kubala

Celem niniejszego artykułu jest zasygnalizowanie wątpliwości praktycznych, które pojawiają się na gruncie stosowania przepisów dotyczących podatku VAT w zakresie importu towarów. Kwestie związane z...

Skutki podatkowe reorganizacji z udziałem spółek osobowych

Adam Mariański, Jacek Obidowski, Błażej Kuźniacki, Dorota Jaszczak, Michał Wilk

Wstęp Restrukturyzacje przedsiębiorców to bardzo interesujące zagadnienie zarówno z punktu widzenia praktyki, jak i prowadzenia kompleksowych analiz prawnych. W jednym oraz w drugim przypadku wymaga...

VAT w orzecznictwie TSUE w 2013 r.

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o.

Wstęp Zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, które weszły w życie 1.1.2014 r., stanowią najlepsze potwierdzenie tego, jak ważne jest orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej....

Ceny transferowe - wybrane problemy

Spis treści: WstępRyzyko cen transferowych: mit czy rzeczywistość?Rewolucja w cenach transferowych: nowe wytyczne OECD na temat wartości niematerialnychCo oznaczają nowe przepisy dotyczące usług o...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226