Zwolnienie z podatku dochodowego sprzedaży gruntu rolnego

Wyrok NSA z 28.7.2017 r., II FSK 1813/15

Monitor Podatkowy | 12/2017
Moduł: prawo podatkowe

Z wykładni art. 21 ust. 1 pkt 28 PDOFizU wynika, że dla utraty rolnego lub leśnego charakteru przez grunty w związku z ich sprzedażą nie ma znaczenia to, czy stanowią one gospodarstwo rolne lub czy wejdą w skład gospodarstwa rolnego nabywcy, jak również to, czy od umowy sprzedaży nabywca zapłacił podatek od czynności cywilnoprawnych. Ma natomiast istotne znaczenie to, czy jakiekolwiek czynności zbywcy lub nabywcy znane zbywcy w dniu dokonania sprzedaży mogły wskazywać, że zbywane grunty w związku z tą sprzedaż utraciły charakter rolny lub leśny.

Wyrok NSA z 28.7.2017 r., II FSK 1813/15