Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych jako przejaw uszczelniania systemu podatkowego czy nadawania nowych przywilejów podatnikom?

Monitor Podatkowy | 11/2016
Moduł: prawo podatkowe
Wojciech Maruchin
Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych jako przejaw uszczelniania systemu podatkowego czy nadawania nowych przywilejów podatnikom?

W artykule Autor analizuje zmiany zawarte w znowelizowanych przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych pod kątem ich funkcji uszczelniania systemu oraz wspierania przedsiębiorców.