Zbycie składników majątkowych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Wyrok NSA z 3.8.2017 r., II FSK 3183/16

Monitor Podatkowy | 1/2018
Moduł: prawo podatkowe

Nie sposób więc przyjąć, by wyłącznie z nabywanego przedsiębiorstwa wierzytelności zbywcy i środków pieniężnych na rachunkach bankowych w rozumieniu art. 551 pkt 4 KC mogło, przy objęciu sprzedaży pozostałych, stanowiących zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (art. 551 KC) spowodować, że nie będzie on stanowił zespołu zorganizowanego i funkcjonalnego. W konsekwencji zauważyć trzeba, że amortyzacji nie podlega zgodnie z art. 16c pkt 4 PDOPrU – wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w innym sposób niż określony w art. 16b ust. 2 pkt 2 PDOPrU.

Wyrok NSA z 3.8.2017 r., II FSK 3183/16