Zbycie składnika majątku przed upływem roku od nabycia a korekta odpisów amortyzacyjnych

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 17.8.2016 r., IBPB-1-2/4510-733/16-1/MW

Monitor Podatkowy | 10/2016
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Jamroży, Anna Główka

Zbycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przed upływem roku od ich nabycia nie powoduje wstecznego ich przekwalifikowania ani konieczności korekty kosztów uzyskania przychodów o dokonane odpisy amortyzacyjne.