Zawinione niezgłoszenie wniosku o upadłość w wyznaczonym przepisem czasie

Wyrok NSA z 12.12.2018 r., II FSK 1972/18

Monitor Podatkowy | 4/2019
Moduł: prawo podatkowe, prawo handlowe
DOI: 10.32027/MOPOD.19.4.10

Podjęcie starań w celu poszukiwania inwestora, który przejąłby całe przedsiębiorstwo, świadczy o tym, że skarżąca dysponowała wiedzą o złym stanie finansów spółki i zgodziła się na ryzyko wynikające ze wstrzymania się z wniesieniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Słusznie zatem WSA w Gliwicach uznał, że skarżąca nie wykazała braku winy w niezgłoszeniu wniosku o upadłość spółki w wyznaczonym przepisem czasie. Okoliczności przytoczone przez skarżącą na uwolnienie od odpowiedzialności za zaległość podatkowe spółki okazały się nieskuteczne.

Wyrok NSA z 12.12.2018 r., II FSK 1972/18