Zasady ochrony podatnika w kontekście działalności informacyjnej organów podatkowych

Monitor Podatkowy | 12/2016
Moduł: prawo podatkowe
Kacper Kanka
Zasady ochrony podatnika w kontekście działalności informacyjnej organów podatkowych

Działania organów podatkowych nie mają zawsze formalnego charakteru. Zdarzają się coraz częściej sytuacje, w których w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych ze stosowaniem prawa podatkowego organy wydają broszury, informacje poglądowe, materiały informacyjne czy też udzielają ustnych porad bądź wskazówek (np. porady udzielone przez konsultantów Krajowej Informacji Podatkowej). Mając na uwadze niezwykle ważny walor takiej działalności organów podatkowych, powstaje jednak pytanie o skutki zastosowania się do tego typu wskazówek/interpretacji. Problem ten stanowił przedmiot wyroku NSA wydanego 22.1.2016 r. (II FSK 2775/13).