Zapłata prowizji i opłat okołokredytowych a obowiązek poboru i odprowadzenia podatku u źródła

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23.7.2018 r., 0111 – KDIB2 – 1.4010.211.2018.1.BJ

Monitor Podatkowy | 9/2018
Moduł: prawo podatkowe
Michał Gosek, Agnieszka Szczotkowska

Opłaty okołokredytowe i prowizje wypłacane przez Spółkę na rzecz konsorcjum bankowego z siedzibą na Słowacji są wydatkami ściśle związanymi z finansowaniem kredytowym zaciągniętym przez podatnika, a więc z pozyskaniem kapitału obcego. Tym samym wydatki te stanowią odsetki w rozumieniu przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Republiką Słowacji i podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem u źródła.