Wypłata zysku wypracowanego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej po przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.9.2020 r., 0112-KDIL2-2.4011.491.2020.1.AA

Monitor Podatkowy | 11/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.11.10
Maria Kopówka

Zdaniem organu, w przypadku dokonywanej po przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę kapitałową wypłaty środków stanowiących zysk netto powstały przed dniem przekształcenia, po stronie wspólnika (który był przekształcanym przedsiębiorcą) powstanie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym organ zaprezentował niekorzystne dla podatnika stanowisko, odmienne od prezentowanego w wydawanych wcześniej interpretacjach indywidualnych.