Wynagrodzenie komplementariusza będącego spółką kapitałową za prowadzenie spraw spółki komandytowej i jej reprezentację a koszty uzyskania przychodów

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 16.9.2015 r., IPPB5/4510-555/15-4/I

Monitor Podatkowy | 1/2016
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Jamroży, Anna Główka

Wydatki poniesione przez spółkę komandytową na wypłatę wynagrodzenia komplementariuszowi (spółce kapitałowej) z tytułu prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji można uznać za koszty uzyskania przychodów. Podlegają one rozliczeniu u wspólników spółki komandytowej proporcjonalnie do ich udziałów w zyskach tej spółki. Komplementariusz będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłacone mu wynagrodzenie w takiej części, w jakiej uczestniczy – zgodnie z umową spółki komandytowej – w jej zyskach.