Wydatki na remont i budowę nieruchomości jako wydatki na własne cele mieszkaniowe

Monitor Podatkowy | 4/2021
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.21.4.2
Monika Raczkowska
Wydatki na remont i budowę nieruchomości jako wydatki na własne cele mieszkaniowe

Artykuł dotyczy wątpliwości interpretacyjnych i potencjalnych pułapek mogących pojawić się w przypadkach przeznaczenia przychodu osiągniętego z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe takie jak remont, wykończenie lub budowa lokalu albo budynku mieszkalnego. Omówione zostało stanowisko organów podatkowych oraz sporne poglądy prezentowane w orzecznictwie. Artykuł zawiera porównanie sytuacji prawnopodatkowej nabywcy lokalu pochodzącego z rynku pierwotnego oraz wtórnego. Oceniono również obecny kształt przepisów w stosunku do funkcji, jaką pełnić powinna ulga mieszkaniowa.SUMMARY

Renovation and real estate expenses as expenditure for residential purposes

Since the date of purchase, within five years property sales become a source of income which brings the necessity to settle with the tax authority. In order to avoid paying tax one could use exemption and allow one’s revenue for residential purposes. One of those purposes could be renovation or building finish of a residential property. In practice, there have been some problems in regard to treating certain construction and renovation expenses as having premises for such an exemption. Debatable expenses are, e.g. fixed furniture, lighting, fence and household goods. In judicial practice, we can point out two conflicting approaches in regard to qualifying such expenses as being eligible for exemption. On 13 October 2021, the Minister of Finance, Development Funds and Regional Policy provided a general interpretation, in which he partially pointed out expenses having premises for exemption. However, a tax interpretation is not a source of law, therefore, it does not solve all current problems. Keywords: personal income tax, expenses for residential purposes, residential exemption, renovation expenses, construction expenses.