Wpływ orzecznictwa TSUE na polską branżę leasingową

Monitor Podatkowy | 9/2019
Moduł: prawo podatkowe, prawo UE
DOI: 10.32027/MOPOD.19.9.1
Jakub Jankowski
Wpływ orzecznictwa TSUE na polską branżę leasingową

W ostatnim czasie zapadło kilka orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w sprawie opodatkowania leasingu na gruncie VAT. W niektórych artykułach prasowych prezentowany jest pogląd, że wyroki te mogą mieć istotne znaczenie dla polskiej branży leasingowej. W ramach niniejszej publikacji zostaną omówione poszczególne wyroki TSUE wraz ze wskazaniem ich ewentualnego znaczenia dla przyszłości polskiej branży leasingowej.