Wątpliwości związane z funkcjonowaniem podatkowych grup kapitałowych w praktyce orzeczniczej po nowelizacji przepisów z 2018 r. oraz na gruncie tzw. przepisów antykryzysowych

Monitor Podatkowy | 11/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.11.3
Agnieszka Wnuk, Robert Lipiński
Wątpliwości związane z funkcjonowaniem podatkowych grup kapitałowych
w praktyce orzeczniczej po nowelizacji przepisów z 2018 r. oraz na gruncie tzw. przepisów antykryzysowych

Artykuł stanowi omówienie praktycznych problemów, przed jakimi stanęły PGK w związku ze zmienionymi przepisami, a w 2020 roku również w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną SARS-CoV-2, która spowodowała m.in., że spełnienie wymogu rentowności dla wielu grup stało się problematyczne.SUMMARY

Questions related to the functioning of tax capital groups in view of the jurisprudence after the amendments to the tax law in 2018 and the anti-crisis regulations

At the beginning of the year 2018 the tax capital group laws were modified in order to simplify tax grouping and counter the practice of using the groups as tax avoidance vehicles. Since then, Polish tax authorities issued number of rulings addressing the new regulations.
The authors present a brief summary of the latest tax practice (i.a.taxable income ratio criterion, intra-group settlements, tax losses carry forward by the members of the group), analyse the latest COVID-19 related legislature and comment on the status of tax capital groups in next years.
Key words • CIT • tax capital group • sources of CIT revenues • taxable income to revenues ratio • tax losses carried forward • anti-crisis shield • COVID-19