VAT od usług komorników sądowych w kontekście interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 9.6.2015 r.

Monitor Podatkowy | 3/2016
Moduł: prawo podatkowe
Henryk Dzwonkowski, Jakub Marusik
VAT od usług komorników sądowych w kontekście interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 9.6.2015 r.

Artykuł ma na celu uporządkowanie i usystematyzowanie podstawowych reguł, które powinny wyznaczyć pozycję prawną komorników sądowych na gruncie rozliczeń z tytułu podatku VAT.