VAT od najmu pobieranego przez kuratora spadku

Wyrok WSA w Gliwicach z 12.12.2018 r., III SA/Gl 783/18

Monitor Podatkowy | 2/2019
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.19.2.8

A. nie będzie podatnikiem podatku VAT od pożytków uzyskanych w ramach masy spadkowej obejmującej również przychody z najmu lokali wchodzących w jej skład za okres zarządu majątkiem przez kuratora spadku. Skoro celem działania kuratora spadku jest utrzymanie wartości masy spadkowej z daty otwarcia spadku do czasu jego objęcia, to środki zgromadzone na koncie powierniczym stanowią masę spadkową. (...) Zdaniem sądu nie można zgodzić się z organem podatkowym, że zdeponowane na koncie depozytowym środki pieniężne stanowią przychód z najmu, a A. jest ich bezpośrednim beneficjentem, co czyni go podatnikiem podatku VAT.

Wyrok WSA w Gliwicach z 12.12.2018 r., III SA/Gl 783/18