Utrudnianie kontroli

Glosa krytyczna do wyroku SN z 17.4.2014 r., V KK 354/13

Monitor Podatkowy | 10/2015
Moduł: prawo podatkowe
Bartosz Rodak

Artykuł 83 § 1 KKS może być zastosowany, nie może być stosowany, w sytuacji gdy toczy się wyłącznie postępowanie podatkowe w trybie OrdPU lub toczy się postępowanie kontrolne w trybie KontrSkarbU, ale bez uruchomienia procedury w ramach tego postępowania kontroli podatkowej.