Ustalenie limitu, powyżej którego podatnik powinien wyłączyć w danym roku koszty finansowania dłużnego z kosztów uzyskania przychodu

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27.6.2018 r., 0114-KDIP2-2.4010.218.2018.1.AM

Monitor Podatkowy | 8/2018
Moduł: prawo podatkowe
Michał Gosek, Agnieszka Szczotkowska

W przypadku, w którym kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego przekracza 3 000 000 zł, limit wskazujący granicę zaliczalności kosztów finansowania dłużnego do kosztów podatkowych ustala się w wysokości 30% EBITDA. W takiej sytuacji kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego brana pod uwagę przy obliczeniach nie powinna być pomniejszana o kwotę 3 000 000 PLN.