Ulga na złe długi a sprzedaż na rzecz konsumentów

Monitor Podatkowy | 11/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.11.1
Adam Bartosiewicz
Ulga na złe długi a sprzedaż na rzecz konsumentów

Wyrok TSUE w sprawie EOL1 rozpoczął dyskusję na temat zgodności całości polskich regulacji dotyczącej ulgi na złe długi z przepisami (zasadami) unijnymi. Wyrok dotyczył bowiem – formalnie rzecz biorąc – tylko części polskich regulacji w tym zakresie, niemniej jednak jego uzasadnienie oraz towarzysząca wyrokowi opinia Rzecznik Generalnej2 prowokują do pytań o zgodność polskich przepisów o uldze na złe długi także w aspekcie innych wyrażonych w nich wymogów warunkujących korzystanie z tego narzędzia. W szczególności otwarte pozostaje pytanie o możliwość skorygowania podstawy opodatkowania (i podatku należnego) w odniesieniu do czynności dokonanych na rzecz konsumentów (podmiotów niebędących podatnikami), ewentualnie w odniesieniu do czynności, których odbiorcami byli podatnicy VAT zwolnieni.SUMMARY

Tax credit and sale in the interest of consumers

Polish regulations do not allow applying tax credit for bad debts, in case of lack of payment for services provided for consumers. Does this requirement is consistent with EU law in the light of judgement regarding EOL? The article attempts to answer this question. Key words • bad debt relief • lack of payment • tax base • consumer • VAT