Udział podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w spółce osobowej a źródło przychodów (dochodów)

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.6.2018 r., 0111-KDIB1-2.4010.120.2018.1.BG

Monitor Podatkowy | 8/2018
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Jamroży, Anna Główka

To, do jakiego źródła należy zakwalifikować określony przychód (do przychodów z zysków kapitałowych albo do przychodów z innych źródeł), ustala się „na poziomie” spółki niebędącej osobą prawną. Innymi słowy, jeżeli przychód uzyskiwany „w ramach” spółki niebędącej osobą prawną jest przychodem z zysków kapitałowych, to jego przypisanie podatnikowi na podstawie art. 5 PDOPrU nie zmienia jego kwalifikacji – przychód ten pozostaje również dla podatnika przychodem z zysków kapitałowych.