Świadczenie usług magazynowych na rzecz oddziałów spółki w kontekście zwolnienia podatkowego wynikającego z decyzji o wsparciu

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.9.2019 r., 0111-KIDB1-3.4010.317.2019.1.IZ

Monitor Podatkowy | 5/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.5.10
Michał Gosek

Zdaniem Dyrektora KIS w przypadku magazynowania towarów na rzecz własnych oddziałów przez spółkę prowadzącą działalność na podstawie decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z 10.5.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, nie występuje świadczenie usług. Istotą usługi jest bowiem świadczenie jej na rzecz innego podmiotu, a nie w ramach tego samego podatnika. W wyniku świadczeń dokonywanych pomiędzy oddziałami a jednostką macierzystą nie może zatem dojść ani do powstania przychodu, ani kosztu uzyskania przychodu. Rozliczenia pomiędzy wyodrębnionymi jednostkami jednego podmiotu (podatnika) są zatem neutralne podatkowo.