STIR – nowe narzędzie do walki z wyłudzeniem VAT

Monitor Podatkowy | 5/2019
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.19.5.2
Mateusz Gogol
STIR – nowe narzędzie do walki z wyłudzeniem VAT

W ramach walki z wyłudzeniami VAT Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wprowadzenie regulacji dających organom podatkowym możliwość codziennego zbierania i analizy danych ze wszystkich rachunków bankowych. Takie możliwości daje System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), a ciężar wprowadzenia i utrzymania powyższego systemu spoczywa na bankach. Ramy niniejszego artykułu nie pozwalają na dokładne omówienie wszystkich zagadnień związanych z działem i funkcjonowaniem systemu STIR. Celem artykułu jest przedstawienie zasad funkcjonowania STIR oraz wskazanie jego niedoskonałości.SUMMARY

STIR (clearing house communication and information system) as a new tool to prevent VAT fraud
Introducing STIR should be considered as just. However, accelerated procedure in regard to blocking a bank account should be seen as negative. Key words • STIR (clearing house communication and information system) • administrative court • complaint • blockade • tax ordinance