Spółka komandytowo-akcyjna jako spółka kapitałowa

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22.4.2015 r., c-357/13

Monitor Podatkowy | 4/2016
Moduł: prawo podatkowe, prawo handlowe, prawo UE
Dominik Horodyski

Glosowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przesądza kwestię uznania spółki komandytowo-akcyjnej za spółkę kapitałową w rozumieniu Dyrektywy 2008/7/WE z 12.2.2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, nawet jeśli jedynie część jej kapitału oraz wspólników spełnia przesłanki wskazane w przepisach Dyrektywy. Tym samym glosowany wyrok rozwiązuje zagadnienie prawnopodatkowe dzielące dotychczasową praktykę orzeczniczą sądów administracyjnych. Wyrok TSUE jest niewątpliwie wyrokiem na korzyść podatników, ponieważ wyłącza z zakresu opodatkowania podatkiem pośrednim działania podejmowane przez spółkę komandytowo-akcyjną na takich samych zasadach, na jakich z tego wyłączenia korzystają spółki kapitałowe.