Spółka komandytowa a hipotetyczne odsetki

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25.5.2021 r., 0111-KDIB1-1.4010.145.2021.1.BS

Monitor Podatkowy | 3/2021
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.21.3.12
Bartosz Trzaska

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25.5.2021 r., 0111-KDIB1-1.4010.145.2021.1.BS

Podatnicy na mocy art. 15cb ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ­PDOPrU1) są uprawnieni do rozliczenia podatkowych koszów uzyskania przychodów z tytułu hipotetycznych odsetek. Wydawać by się mogło, że od 1 stycznia (lub 1 maja) tego roku do grona tych podmiotów dołączyły spółki komandytowe. Dyrektor KIS wskazał, że co prawda Spółka komandytowa jako podatnik PDOPr jest uprawniona do rozliczenia takich kosztów, ale tylko w zakresie tych zysków, które zostały osiągnięte przed objęciem takiej spółki podatkiem PDOPr.