Skutki utraty prawa do opodatkowania stawką 9% w podatku dochodowym od osób prawnych

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2.9.2021 r., 0111-KDIB2-1.4010.268.2021.1.MK

Monitor Podatkowy | 4/2021
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.21.4.11
Joanna Litwińska, Joanna Bielecka

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2.9.2021 r., 0111-KDIB2-1.4010.268.2021.1.MK

Biorąc pod uwagę wartość przychodów uprawniających do opodatkowania stawką 9%, podatnik powinien brać pod uwagę wartość netto (bez kwoty VAT). Podatnik powinien uiszczać zaliczki na podatek dochodowy według stawki 19% od miesiąca/kwartału przekroczenia określonego limitu w wysokości równowartości w złotych kwoty 2 000 000 euro.