Skutki podatkowe zmiany proporcji udziału w zysku spółki komandytowej

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Łodzi z 25.4.2016 r., 1061-IPTPB1.4511.209.2016.1.KO

Monitor Podatkowy | 6/2016
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Jamroży, Anna Główka

Gdy udział w zysku spółki za cały rok podatkowy według ostatecznej proporcji będzie wyższy niż zakładany w ciągu tego roku udział na podstawie tymczasowej proporcji lub zmienionej proporcji, nie może być mowy o powstaniu zaległości podatkowej w rozumieniu art. 51 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej (dalej: OrdPU)1. Jeżeli podatnik odprowadzał zaliczki obliczane na podstawie obowiązującej w danym momencie proporcji, uznać należy, że uiszczał je w terminie i we właściwej wysokości.