Skutki podatkowe reorganizacji z udziałem spółek osobowych

Serwis Monitora Podatkowego 02/2014

Monitor Podatkowy | 2/2014
Moduł: prawo podatkowe, prawo handlowe
Adam Mariański, Jacek Obidowski, Błażej Kuźniacki, Dorota Jaszczak, Michał Wilk

Wstęp Restrukturyzacje przedsiębiorców to bardzo interesujące zagadnienie zarówno z punktu widzenia praktyki, jak i prowadzenia kompleksowych analiz prawnych. W jednym oraz w drugim przypadku wymaga to doskonałej znajomości prawa cywilnego (handlowego), jak również podatkowego. Czym innym jest bowiem zorganizowana część przedsiębiorstwa definiowana na potrzeby prawa podatkowego, a zgoła odmienne znaczenie przypisuje się przedsiębiorstwom prowadzonym przez jednego przedsiębiorcę w prawie cywilnym. Takie same uwagi dotyczyć będą sukcesji generalnej i podatkowej, podmiotowości prawnej i podatkowej spółek niemających osobowości prawnej i ich wspólników czy też zakładu w świetle prawa międzynarodowego podatkowego itd. W niniejszym opracowaniu wybraliśmy najbardziej aktualne zagadnienia związane z reorganizacjami działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółek osobowych. Dotyczyć one będą: likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej; wkładów niepieniężnych do spółek osobowych; odpisów amortyzacyjnych jako kosztów podatkowych w spółce osobowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej oraz przychodów ze zmniejszenia udziału kapitałowego oraz z wystąpienia komplementariusza ze spółki komandytowo-akcyjnej. Oczywiście tematy te nie wyczerpują wszystkich problemów związanych z reorganizacją działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółek osobowych. Zakres i liczba takich zagadnień rośnie systematycznie w ostatnich latach, co związane jest z coraz większą popularnością takiej formy prowadzenia działalności gospodarczej.