Skutki doręczenia decyzji o zabezpieczeniu z pominięciem pełnomocnika ustanowionego w postępowaniu podatkowym

Monitor Podatkowy | 11/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.11.4
Jolanta Gorąca-Paczuska

W dniu 15.10.2020 r. NSA w sprawie I FSK 79/18 postanowił odroczyć merytoryczne rozpoznanie sprawy i przedstawić zagadnienie prawne składowi siedmiu sędziów, jako budzące poważne wątpliwości. Przedstawione zagadnienie prawne dotyczy skutków doręczenia decyzji o zabezpieczeniu bezpośrednio podatnikowi, w sytuacji gdy w postępowaniu głównym podatnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Poniższy tekst stanowi głos w dyskusji dotyczącej tego problemu prawnego.SUMMARY

Effects of notifying a decision on protection with the exclusion of a proxy appointed in tax proceedings

The article discusses the issue regarding legal effects of delivering a decision on protecting tax liability with the exclusion of a proxy ­appointed in on-going tax proceedings regarding accounts receivable covered by the protection. The first part of the article is devoted to the analysis of relation between tax proceedings and proceedings to secure claims. According to the author, strong connection between the two proceedings justifies the stance that the proxy regarding representation in tax proceedings also covers appointing in proceedings to secure claims, therefore, it creates an obligation to notify a decision on the protection for the proxy. The second part of the analysis is devoted to an attempt to show that the notified decision with the exclusion of the proxy does not enter the conduct of legal transactions and does not have any legal effects, it especially does not initiate the time-limit to make an appeal. In case of making an appeal to such a decision a tax authority should attest its inadmissibility. When a party aims to show that the decision did not enter the conduct of legal transactions, by making a prior appeal, it cannot cause negative legal effects for that party in a form of sanctioning violation of law by a tax authority. Key words • protecting tax liability • proxy • delivery • appeal • inadmissibility of appeal