Ściślejsze powiązania osobiste z danym krajem jako decydujące kryterium ustalenia rezydencji podatkowej danej osoby

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Bydgoszczy z 6.10.2016 r., ITPB1/4511-575/16-1/DP

Monitor Podatkowy | 11/2016
Moduł: prawo podatkowe
Łukasz Szczygieł

W przypadku dokonywania oceny rezydencji podatkowej osoby fizycznej konieczne jest uwzględnienie szeregu okoliczności, które mogą dotyczyć zarówno jej sfery osobistej, jak i gospodarczej. Jeżeli podatnik uzyskuje większość dochodów ze źródeł położonych w jednym państwie, ale jednocześnie utrzymuje on kontakt ze swoją rodziną w drugim państwie, to najczęściej związki o charakterze osobistym będą przesądzać o tym, że zachowa on rezydencję podatkową w tym drugim kraju.