Rozliczenie VAT w przypadku niezakończenia robót budowlanych

Wyrok NSA z 14.11.2019 r., I FSK 1148/17

Monitor Podatkowy | 3/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.3.6

Zdaniem kasatora norma art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) VATU, jako niezgodna z regulacjami unijnymi, nie znajduje zastosowania w sprawie. (...) Polski ustawodawca uprawniony był do określenia momentu powstania obowiązku podatkowego na dzień otrzymania całości lub części zapłaty, co też wskazywano w wyroku TSUE. Natomiast dodając do tego, że obowiązek podatkowy powstaje nie później jednak niż 30. dnia, licząc o dnia wykonania usług, do porządku krajowego wprowadził w tej części unormowanie, którego prawodawca unijny nie dopuszcza.

Wyrok NSA z 14.11.2019 r., I FSK 1148/17