Rozliczenie kosztów podatkowych w przypadku sprzedaży środka trwałego sfinansowanego dotacją

Interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 14.3.2016 r., DD9/033/495/BRT/2013/RD-124989

Monitor Podatkowy | 8/2016
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Jamroży, Anna Główka

Kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży środka trwałego sfinansowanego z dotacji będzie wartość, która odpowiada poniesionym wydatkom na jego nabycie (niezależnie od źródła ich finansowania), tj. wartość początkowa wynikająca z ewidencji środków trwałych, pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych bez względu na to, czy odpisy te zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.