Przychody z handlu elektronicznego a Konwencja Modelowa OECD, cz. II

Przychody z handlu elektronicznego a Konwencja Modelowa OECD, cz. II

Monitor Podatkowy | 6/2002
Moduł: prawo podatkowe
Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki

Przedstawiamy drugą część rozważań dotyczących opodatkowania transakcji e-commerce. Wmajowym numerze MoPod autorzy dokonali klasyfikacji przychodów według kryteriów zawartych w Konwencji Modelowej. Przedmiotem analizy były zyski przedsiębiorstw, należności licencyjne i opłaty za uslugi techniczne.

Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw

Jak była już mowa w I części artykułu przychody z transakcji zawieranych w ramach e-commerce, co do zasady, są uznawane za zyski przedsiębiorstw, o jakich mowa w art. 7 Konwencji Modelowej. Można tu wskazać na następującego rodzaju transakcje:

Zamawianie drogą elektroniczną produktów fizycznych

W tym przypadku klient wybiera z katalogu on-line produkt istniejący fizycznie, który następnie jest mu dostarczany przez pocztę lub firmę kurierską. Płatności w tej umowie nie pociągają za sobą użycia praw autorskich i dlatego są zyskami przedsiębiorstw.

Zamawianie i wgrywanie drogą elektroniczną produktów cyfrowych

Klient wybiera z katalogu on-line produkt cyfrowy, który jest wgrywany drogą elektroniczną na twardy dysk u klienta lub inny nietymczasowy nośnik danych. Przychody z tej transakcji stanowią zyski przedsiębiorstw, klient płaci bowiem za nabycie produktu (w formie sygnału cyfrowego) dla własnego użytku lub przyjemności. Fakt użycia praw autorskich poprzez skopiowanie programu nie jest istotny dla celów klasyfikacji przychodu, bowiem nie jest to zasadniczym powodem dokonania płatności.

Uaktualnienia i dodatki (ang. updates; add-ons)

Dostawca oprogramowania dostarcza klientowi uaktualnienia i dodatki do programu; nie są one jednak wytwarzane specjalnie dla konkretnego klienta. Niezależnie od tego, w jaki sposób będą dostarczane uaktualnienia (drogą elektroniczną, czy na nośniku fizycznym), przychody z transakcji tego rodzaju są zyskami przedsiębiorstw.

Czasowo ograniczone oprogramowanie

Klient otrzymuje prawo do używania oprogramowania lub innego produktu cyfrowego (wgrywanego drogą elektroniczną lub dostarczanego na fizycznym nośniku danych) na pewien czas, po upływie którego wszelkie kopie programu powinny zostać zniszczone lub stają się bezużyteczne.