Przerzucanie dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi

Przerzucanie dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi

Monitor Podatkowy | 11/2000
Moduł: prawo podatkowe
Aleksander Kaźmierski

Wprowadzenie

Przerzucanie dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi jest powszechnie praktykowane przez podmioty gospodarcze. Wykorzystywaniu tego mechanizmu optymalizacji wysokości opodatkowania przez polskich przedsiębiorców przez długi czas sprzyjał brak przepisów wykonawczych do ustaw o podatku dochodowym dotyczących metod szacowania dochodów podmiotów powiązanych. W dalszym ciągu ograniczona jest znajomość tego tematu u pracowników organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Sytuacja ta poprawia się jednak, bowiem niektórzy urzędnicy skarbowi zostali już przeszkoleni w zakresie sposobu kontrolowania stosowania przez podatników cen transferowych.

Przerzucanie dochodów polega na zawieraniu przez powiązane ze sobą podmioty transakcji, których warunki, a w szczególności ceny towarów lub usług, odbiegają od warunków, jakie zostałyby ustalone przez niezależne od siebie podmioty. Takie odstępstwa od powszechnie akceptowanych reguł wolnego rynku mogą dotyczyć również innych, aniżeli cena, elementów transakcji; mogą obejmować termin zapłaty, warunki dokonania płatności, stosowanych upustów itp. Przerzucanie dochodów często określane jest również jako transfer pricing. Może ono występować zarówno pomiędzy podmiotami krajowymi, jak i w międzynarodowych relacjach gospodarczych.