Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Monitor Podatkowy | 11/2015
Moduł: prawo podatkowe
Henryk Dzwonkowski, Jolanta Gorąca
Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Przedawnienie1 powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek jego niewymierzenia. Podatnik jest zwolniony z długu na skutek upływu czasu i niedziałania organu skarbowego, który powinien odpowiednio reagować na bezczynność zobowiązanego2. Przeciwwagą dla wskazanej bezczynności są ograniczenia w przypadkach wskazanych expressis verbis w art. 70 § 2–8 Ordynacji podatkowej (dalej: OrdPU). Ograniczenia mają różny charakter, powodują zawieszenie biegu terminu przedawnienia (art. 70 § 2, 6 i 7), przerwanie biegu terminu przedawnienia (art. 70 § 3–5) albo wyłączenie możliwości przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 70 § 8)3.