Przepisy przejściowe umożliwiające rozliczanie leasingu na podstawie przepisów obowiązujących do 31.12.2018 r.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.4.2019 r., 0111-KDIB1-3.4010.50.2019.1.MO

Monitor Podatkowy | 6/2019
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.19.6.11
Michał Gosek, Agnieszka Szczotkowska

O skutecznym zawarciu umowy leasingu można mówić dopiero w momencie szczegółowego określenia wszelkich przedmiotowo istotnych elementów czynności prawnej. W związku z powyższym nie do każdej umowy dotyczącej leasingu samochodu osobowego podpisanej przed 31.12.2018 r. znajdą zastosowanie przepisy PDOPrU w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r.