Przedstawiciel podatkowy nie jest umocowany do reprezentowania podatnika w ramach postępowania podatkowego

Wyrok NSA z 10.10.2019 r., I FSK 1420/19

Monitor Podatkowy | 3/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.3.5


Przedstawiciel podatkowy podatnika, ustanowiony na podstawie VATU, nie ma jednocześnie umocowania do reprezentowania podatnika w postępowaniu podatkowym. W tym celu musi bowiem zostać umocowany zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów OrdPU, dotyczącymi udzielania pełnomocnictw.

Wyrok NSA z 10.10.2019 r., I FSK 1420/19