Przedawnienie prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

Monitor Podatkowy | 1/2015
Moduł: prawo podatkowe
Rafał Adamus
Przedawnienie prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

Instytucja przedawnienia prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej, uregulowana w przepisach Ordynacji podatkowej (dalej: OrdPU), wiąże się z wieloma interesującymi problemami teoretycznymi, a jednocześnie budzi niekiedy wątpliwości w praktyce stosowania prawa. Dotyczy to w szczególności pytania, czy termin przedawnienia prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności za zaległości podatkowe podlega przerwaniu albo zawieszeniu. Ogólny problem przedawnienia prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności osób trzecich w niniejszym opracowaniu został ograniczony do odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji (art. 116 OrdPU).