Przeciwdziałanie transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania w świetle przepisów prawa unijnego

Monitor Podatkowy | 3/2016
Moduł: prawo podatkowe, prawo UE
Wojciech Maruchin
Przeciwdziałanie transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania w świetle przepisów prawa unijnego

Unia Europejska od kilku lat podejmuje różnorodne działania mające na celu przeciwdziałanie transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania. Pierwszym z nich było Zalecenie Komisji z 6.12.2012 r. w sprawie środków mających na celu zachęcenie państw trzecich do stosowania minimalnych norm dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania1.