Przeciwdziałanie transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania – czy ustawodawca wprowadził do polskich przepisów zasady wynikające z prawa UE

Monitor Podatkowy | 4/2016
Moduł: prawo podatkowe
Wojciech Maruchin
Przeciwdziałanie transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania – czy ustawodawca wprowadził do polskich przepisów zasady wynikające z prawa UE

Wobec wymogu harmonizacji prawa polskiego z prawem UE w zakresie opodatkowania VAT ustawodawca polski stanął przed koniecznością wdrożenia do przepisów ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług. Autor analizuje zakres wprowadzenia do polskich przepisów zasad wynikających z prawa UE.