Prawo kontynuacji interpretacji indywidualnych wydanych dla przejmowanego podmiotu

Wyrok NSA z 8.9.2016 r., II FSK 2210/14

Monitor Podatkowy | 1/2017
Moduł: prawo podatkowe

Prawo objęcia ochroną prawną z tytułu zastosowania się do indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stanowi prawo przewidziane w przepisach prawa podatkowego, o którym mowa w art. 93 § 1 OrdPU. Prawo to powstaje z mocy prawa z tytułu zastosowania się przez adresata indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego do tej interpretacji w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji i przekształca się, również z mocy samego prawa, w przewidzianą w art. 14k–14m OrdPU ochronę prawną w przypadku zmiany lub uchylenia interpretacji, jak również w razie nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. (...) Osoba prawna powstała z połączenia z tym podmiotem, o której mowa w art. 93 § 1 OrdPU, na podstawie wymienionego przepisu wstąpi w to prawo, jako w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawo jednego z łączących się podmiotów.

Wyrok NSA z 8.9.2016 r., II FSK 2210/14