Polski Ład – ulgi podatkowe

Monitor Podatkowy | 1/2022
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.22.1.2
Małgorzata Krzyżowska
Polski Ład – ulgi podatkowe

Ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, określona jako „Polski Ład”, wprowadzająca zmiany w wielu innych ustawach, oparta została na trzech zasadniczych filarach: • podniesieniu kwoty wolnej do 30 tys. zł i progu podatkowego do 120 tys. zł, • zmianach w składce zdrowotnej i ryczałcie, • wprowadzeniu nowych preferencji oraz ulg podatkowych, m.in. dla rodzin 4+, dla „klasy średniej”, dla pracujących seniorów i osób powracających do Polski.
W artykule omówiono zmiany w zakresie ulg podatkowych oraz wskazano, kto i na jakich zasadach może z nich skorzystać.SUMMARY

Tax breaks 2022

The Act of October 29, 2021 amending the Personal Income Tax Act, the Corporate Income Tax Act and some other acts, referred to as the "Polish Order" introducing a number of changes to many other acts, was based on three fundamental pillars: • increasing the free amount to 30,000 PLN and a tax threshold of up to 120 thousand zloty. • changes in the health insurance and lump sum on registered revenues. • introducing new preferences and tax breaks: incl. for families 4+, for the "middle class", for working seniors and people returning to Poland, as well as so called relief 1500 PLN, sponsorship discount - for sports, education and culture and the terminal discount. In this article, we present the terms, conditions and exclusions for these tax breaks and reliefs. The author, a practicing lawyer, will look closely at what's new and changed in the field of tax credits and show who can benefit from them. Keywords: tax breaks 2022 tax breaks and deductions tax break for the middle class