Polska akcyza na używane samochody niezgodna z prawem wspólnotowym

Monitor Podatkowy | 2/2007

Polska nielegalnie nakładała akcyzę na używane auta sprowadzane po 1.5.2004 r. z UE – uznał 18.1.2006 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Polska nielegalnie nakładała akcyzę na używane auta sprowadzane po 1.5.2004 r. z UE – uznał 18.1.2006 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Akcyza na kupowane w Unii używane auta nie może być wyższa niż ta, którą obłożone są nowe. Czyli 3,1% wartości samochodu zapisanej w umowie, jeśli jego silnik ma pojemność mniejszą niż 2 litry i 13,6%, jeśli większą. Europejski Trybunał Sprawiedliwości przypomniał, że nie można kazać płacić więcej za towar sprowadzony z innego kraju Unii, gdyż sprzeczne jest to z zasadami swobodnego handlu wewnątrz niej.

Konsekwencje wyroku ETS w sprawie akcyzy na używane samochody

Zgodnie z wyrokiem ETS, podatek akcyzowy od używanych samochodów osobowych sprowadzanych z UE w części przekraczającej stawkę dla samochodów nowych jest niezgodny z prawem wspólnotowym. Podatnik, który nadpłacił akcyzę od sprowadzonego z innego kraju UE używanego samochodu osobowego powinien wystąpić do Naczelnika Urzędu Celnego, w którym została opłacona akcyza z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku, na podstawie art. 75 § 1 OrdPU.

Podatnik występujący o stwierdzenie nadpłaty powinien złożyć także skorygowaną deklarację podatkową, w której zadeklarował nabycie wewnątrzwspólnotowe.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało kontrole podstawy opodatkowania i weryfikację jej poprawności w przypadku wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Jednak w przypadku podatników, którzy rzetelnie zadeklarowali kwoty zapłacone za nabyte samochody pole manewru organów podatkowych jest niewielkie. Zgodnie z ustawą, podstawą opodatkowania jest kwota, którą nabywca zobowiązany jest zapłacić. Jedynie w przypadku kiedy kwoty tej nie można określić możliwe jest jej określenie w oparciu o wartości rynkowe. Oznacza to, że jeżeli podatnik ma dowód, z którego wynika zapłacona kwota, np. umowę, fakturę, to zakwestionowanie tej podstawy będzie możliwe tylko jeśli organ podatkowy udowodni, że dokumenty te nie odpowiadają rzeczywiście zapłaconej cenie.

Opracowanie: Krzysztof Flis – doradca podatkowy
w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy