Podział spółki kapitałowej – sukcesja podatkowa oraz zakres odpowiedzialności

Monitor Podatkowy | 5/2020
Moduł: prawo podatkowe, prawo handlowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.5.2
Adam Mariański
Podział spółki kapitałowej – sukcesja podatkowa oraz zakres odpowiedzialności

Prawo handlowe i podatkowe w autonomiczny sposób regulują zasady sukcesji uniwersalnej i podatkowej. Jednak Ordynacja podatkowa (dalej: OrdPU)1, określając podstawy i zakres przejęcia ogółu praw i obowiązków podatkowych poprzednika prawnego, odwołuje się do instytucji prawa handlowego, zwłaszcza sposobów podziału spółki kapitałowej. Powstaje zatem wątpliwość, kiedy mamy do czynienia z sukcesją podatkową, a także jaki jest jej zakres. I w końcu czy rozwiązania OrdPU nie mogą prowadzić do nadużycia analizowanych instytucji i wyłączenia odpowiedzialności podatkowej następcy.


SUMMARY Division of a private limited company. Tax succession and the scope of responsibility
Restructuring a company brings business, legal and tax risks. Some of them are similar to all changes of a legal form (reporting tax schemes; recognizing actions as an attempt to avoid taxation). However, when it comes to a division of a private limited company it is important to separate an organized part of the company, and consequently going through totality of tax rights and responsibilities (tax succession) or responsibility of a third party. The difference in tax consequences is crucial. Imprecision of regulations in question still leads to multiple doubts. Still, the subject is rarely discussed in the literature. Therefore, it was important to make the analysis of key issues connected with a division of a private limited company. Key words • division of a private limited company • tax succession • organized part of a company