Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ze środków kapitału zapasowego utworzonego z agio a przychód podatkowy wspólnika

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 11.6.2015 r., IPPB2/4511-348/15-2/MK

Monitor Podatkowy | 12/2015
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Jamroży, Anna Główka

Każde podwyższenie kapitału zakładowego osoby prawnej z jej środków finansowych, bez względu na źródło pochodzenia tych środków (zysk spółki czy agio emisyjne), rodzi po stronie wspólnika dochód do opodatkowania (dochód z udziału w zyskach osób prawnych).