Podatkowe skutki przedawnienia zobowiązania z tytułu kredytu dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 26.7.2021 r., 0112-KDIL3-1.4011.38.2017.11.KF

Monitor Podatkowy | 4/2021
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.21.4.10
Maciej Wilczkiewicz, Tomasz Kośmider

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 26.7.2021 r., 0112-KDIL3-1.4011.38.2017.11.KF

Przedawnienie zobowiązania z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nie stanowi przychodu podatkowego kwalifikowanego do źródła przychodów „inne źródła”, co oznacza brak podstawy prawnej do wystawienia informacji PIT-11 (uprzednio PIT-8C).