Podatkowa neutralność połączenia odwrotnego

Monitor Podatkowy | 12/2017
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Czerwiński, Przemysław Sołtysiak
Podatkowa neutralność połączenia odwrotnego

Istotą połączenia odwrotnego (ang. downstream merger) jest przejęcie spółki dominującej przez jej spółkę zależną. Ani ustawy podatkowe, ani przepisy prawa handlowego nie zawierają szczególnych regulacji odnoszących się do tego rodzaju połączenia. Podkreślić należy, że ta forma restrukturyzacji może okazać się korzystna dla grupy kapitałowej z punktu widzenia biznesowo-organizacyjnego. Połączeniem odwrotnym zajmowano się dotąd w literaturze głównie w kontekście pojawiających się problemów prawnych1 lub rachunkowych2. Niniejsze opracowanie poświęcone zostało niektórym skutkom podatkowym połączenia odwrotnego w podatku dochodowym, podatku od towarów i usług oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych3.